Amsterdamse Leeuw - Training en Coaching

Systemisch werk – familieopstellingen

Familieopstelling
Iedereen maakt op een manier deel uit van een familie, van een gezin, van een systeem. Onderdeel hiervan zijn heeft een groteren invloed op jou en hoe je in het leven staat dan je je vaak beseft. In het systeem zitten onderliggende, meestal nog niet zichtbare, verstrikkingen en blokkades. Deze kunnen ervoor zorgen dat jij in het leven hier en nu niet verder komt, dat het niet stroomt waar je zou willen en je herhalend in dezelfde patronen en situaties terechtkomt.
Door dit op te stellen komen deze dynamieken aan het licht en kan er rust in het systeem ontstaan waardoor jij ruimte krijgt om je eigen plek in te nemen en verder te komen in je leven.
Een opstellingen kan in een groep plaatsvinden met échte representanten, maar ook op kleinere schaal in mijn praktijkruimte met poppetjes, vloerankers, tekeningen of andere hulpmiddelen.

Systemisch coach
In mijn coaching werk ik met (familie)opstellingen. In dit systemisch werk, kijken we naar jouw plek in het systeem, zoals o.a. in je familie. Sta jij op de juiste plek, of neem je de plek in van iemand anders en zijn er daardoor storingen ontstaan. Verstrikkingen en blokkades die ervoor zorgen dat jij niet je eigen plek in kunt nemen en je leven hierdoor niet voldoende voor jou stroomt. Door deze manier van coachen, o.a. door het gebruik maken van opstellingen, maar ook de verdere begeleiding op de aan het licht gekomen thema’s (gedrag, overtuigingen, patronen) zal
je ontdekken waar de belemmeringen zitten en waarom je telkens opnieuw hierin vervalt. 

Opstellingen
Organisatieopstelling – Ziekteopstelling – Traumaopstelling – Relatieopstelling
Bij opstellingen gaan we in basis altijd uit van familie opstellingen, omdat dit je systeem van herkomst is. Opstellingen kunnen we echter op allerlei thema’s inzetten, zoals organisatieopstellingen waarin we gaan kijken waar het binnen het bedrijf niet stroomt en wat hier nodig is om het bedrijf weer gezonder te maken.

Als ook opstellingen met ziekte, welke plek in jouw systeem heeft de ziekte, of hebben de symptomen ingenomen? en wat heeft dit jou te vertellen? Als alles er mag zijn, alles gezien en gehoord mag worden, wat komt de ziekte dan doen in jouw leven? Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor een trauma wat in jouw leven heeft plaatsgevonden en een heel belangrijke plek inneemt. Welke plek is dit en waarom? Hoeveel ruimte neemt dit in en waar helpt dan wel belemmert het jou? En wat zou er gebeuren als jij zelf weer op je eigen plek gaat staan? 

In de relatiesessies die ik, samen met mijn man Mark de Waard, begeleid werken we vaak met relatieopstellingen. Wie neemt welke plek in en waar komt dit vandaan? Wat zorgt ervoor dat de relatie niet helemaal lekker loopt. En in hoeverre hebben jullie eigen familiesystemen hier invloed op?