Amsterdamse Leeuw - Training en Coaching

Hoog Sensitief

HSP is vanaf de jaren negentig de benaming voor hoog gevoelige mensen. Elaine Aron, psychotherapeute, ervaringsdeskundige en grondlegster van het begrip, heeft onderzoek gedaan naar deze gevoeligheid bij mensen. Een HSP is meer dan gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen waardoor je meer prikkels binnenkrijgt. Zowel zintuiglijke prikkels als emotionele en gevoelige prikkels van binnenuit. Ongeveer 15-20% van alle mensen is hooggevoelig, wat waarschijnlijk erfelijk is en evenveel voorkomt bij mannen als vrouwen. Het grootste deel van de hoog sensitieven, zo’n 70%, is van nature rustig en introvert. Het andere deel van de HSP’ers is meer extravert en heeft meer behoefte aan nieuwe ervaringen Meer lezen……